Rekrutacja do żłobka Pajacyk

Aby ubiegać się o przyjęcie do żłobka należy pobrać wydrukować i wypełnić odpowiednią kartę dostępną w wersji elektronicznej w dziale Do pobrania na naszej stronie (karta dostępna jest również u kierownictwa żłobka).

UWAGA

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni sprawujący opiekę nad dzieckiem.

Do karty należy dołączyć następujące dokumenty:

  • książeczkę zdrowia dziecka,
  • opłatę w wysokości 400 PLN za dany miesiąc, 200 zł wpisowe ( jednorazowe), koszty wyżywienia dziecka (9 zł dziennie). Jeżeli do Pajacyka uczęszcza rodzeństwo opłata wynosi 250 PLN za jedno dziecko.
  • Opłaty za pobyt dzieci w żłobku i przedszkolu Pajacyk prosimy przelać na konto 68 8507 0004 2001 0005 9040 0001 Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  • wyprawkę (rodzaj wyprawki zależy od grupy do której będzie uczęszczać dziecko).

 

Skocz do góry