Rekrutacja do żłobka Pajacyk

Aby ubiegać się o przyjęcie do żłobka należy pobrać wydrukować i wypełnić odpowiednią kartę dostępną w wersji elektronicznej w dziale Do pobrania na naszej stronie (karta dostępna jest również u kierownictwa żłobka).

UWAGA

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni sprawujący opiekę nad dzieckiem.

Do karty należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka ( ważne 3 dni ),
  • książeczkę zdrowia dziecka,
  • opłatę w wysokości 250 PLN za dany miesiąc, 100 zł wpisowe ( jednorazowe), koszty wyżywienia dziecka (7 zł dziennie). Jeżeli do Pajacyka uczęszcza rodzeństwo opłata wynosi 180 PLN za jedno dziecko.
  • wyprawkę (rodzaj wyprawki zależy od grupy do której będzie uczęszczać dziecko)

 

Skocz do góry